درباره ما

ما کی هستیم؟

شرکت رنگ آفرین با پشتوانه بیش از نیم قرن تجربه ، تولید کننده انواع رنگهای کوره ای و تینرهای مربوط است که در بازار موجود نمیباشد . این شرکت به صورت سفارشی و صرفاً براساس استانداردها و ملزومات مورد درخواست شرکتهای خودروسازی (O. E .M) رنگ و تینر را تولید و تحویل مینماید . بدیهی است در صورت وجود استاندارد بخصوصی با رعایت کامل ملزومات مشتری نمونه مربوط تولید و پس از تایید مشتری تولید انبوه در دستور کار قرار خواهد گرفت .